Đóng

Lịch sử – Văn hóa

định trị thuy ninh thuận

Đình Trị Thủy Ninh Thuận

Ninh Thuận với rất nhiều di tích lịch sử với những kiến trúc mang đậm nét người Chăm thì còn […]

02/01/2018

thao po rome

Tháp Po Rome Ninh Thuận

Ninh Thuận không chỉ có những cảnh đẹp được thiên nhiên ban tặng mà còn có những di tích lịch […]

02/01/2018

le hoi kate ninh thuan

Lễ Hội Kate Ninh Thuận

Ninh Thuận là nơi người chăm sống lâu đời và đông nhất, chiếm 50% số người Chăm ở Việt Nam. […]

02/01/2018