Đóng

22/12/2017

Nhà nghỉ tại Phan Rang

Dưới đây là danh sách những nhà nghỉ tại Phan Rang để các bạn có thể lựa chọn cho mình những nhà nghỉ thuận lợi nhất cho việc tham quan trải nghiệm và khám phá Ninh Thuận nha

Nhà nghỉ Thu Thủy

Địa chỉ : 10 Hoàng Hoa Thám, Phủ Hà, Phan Rang, Ninh Thuận

Điện thoại : 0 68 3823 141

Nhà Nghỉ Việt Phú

Địa chỉ : Trần Phú, Phủ Hà, Phan Rang, Ninh Thuận

Điện thoại : 0 68 3838 484 ‎

Nhà Nghỉ 119

Địa chỉ : 119 Ngô Gia Tự, Thanh Sơn, Phan Rang, Ninh Thuận

Điện thoại : 0 68 3823 244 ‎

Nhà Nghỉ Ngọc Hoa

Địa chỉ : 52 Thống Nhất, Đài Sơn, Phan Rang, Ninh Thuận

Điện thoại : 0 68 3839 942 ‎

Nhà Nghỉ Tuấn Hùng

Địa chỉ : AH 1, Đài Sơn, Phan Rang, Ninh Thuan

Điện thoại : 093 721 50 57 ‎

Nhà Nghỉ Ánh Minh

Địa chỉ : 229 Thống Nhất, Phủ Hà, Phan Rang, Ninh Thuận

Điện thoại : 068 3826 021 ‎

Nhà Trọ Số 14

Địa chỉ : 229 Thống Nhất, Phủ Hà, Phan Rang, Ninh Thuận

Điện thoại : 068 3823 175 ‎

Nhà Nghỉ Quê Hương

125 Ngô Gia Tự, Thanh Sơn, Phan Rang, Ninh Thuận

Điện thoại : 068 3823 254 ‎

Nhà Nghỉ Ngọc Thủy

Địa chỉ : 85 Trần Phú, Phủ Hà, Phan Rang, Ninh Thuận

Điện thoại : 068 3823 823 ‎

Nhà Nghỉ Bảo Tín

Địa chỉ : 19 Lương Ngọc Quyến, Phủ Hà, Phan Rang, Ninh Thuận

Điện thoại : 068 3824 666 ‎

Nhà Nghỉ Fa Ra

Địa chỉ : 281 Thống Nhất, Thanh Sơn, Phan Rang

Điện thoại : 068 3820 641 ‎

Nhà Nghỉ Minh Thu

Địa chỉ : AH 1, Phủ Hà, Phan Rang, Ninh Thuan

Điện thoại : 068 3825 512 ‎

Nhà Trọ Minh Thu

Địa chỉ : AH 1, Phủ Hà, Phan Rang, Ninh Thuan

Điện thoại : 090 996 41 57 ‎

Nhà Nghỉ Thuận Hải

Địa chỉ : AH 1, Phủ Hà, Phan Rang, Ninh Thuan

Điện thoại : 0 68 6274 688 ‎

Nhà Nghỉ Khánh Nguyên

Địa chỉ : AH 1, Phủ Hà, Phan Rang, Ninh Thuan

Điện thoại : 098 599 67 74 ‎

Nhà Nghỉ Huy Hoàng

Địa chỉ : AH 1, Phủ Hà, Phan Rang, Ninh Thuan

Điện thoại : 068 3831 327 ‎

Nhà Nghỉ Trung Nga

Địa chỉ : AH 1, Phủ Hà, Phan Rang, Ninh Thuan

Điện thoại : 068 3502 362 ‎

Nhà Khách Tỉnh Ủy

Địa chỉ : 1 Phạm Hồng Thái, Mỹ Hương, Phan Rang, Ninh Thuận

Điện thoại : 068 3822 434 ‎

Nhà Nghỉ Hoàng Linh

Địa chỉ : 54 16 Tháng 4, Thanh Sơn, Phan Rang, Ninh Thuận

Điện thoại : 068 3827 278 ‎

Khách sạn Nhà Đất

Địa chỉ : Số 8 – Lô N3 Đường 16 Tháng 4, Mỹ Hải, tp. Phan Rang – Tháp Chàm

Điện thoại : 097 328 28 18

Nhà Nghỉ Á Châu

Địa chỉ : 16 Tháng 4, Mỹ Hải, Phan Rang, Ninh Thuận

Điện thoại : 068 3821 796 ‎

Nhà Nghỉ Mai Kim

Địa chỉ : 9 Nguyễn Đức Cảnh, Mỹ Hải, Phan Rang, Ninh Thuận

Điện thoại : 0945188779 ‎

Nhà Nghỉ Thái Bảo 2

Địa chỉ : 16 Tháng 4, Mỹ Hải, Phan Rang, Ninh Thuận

Điện thoại : 068 3833 131 ‎

Nhà Nghỉ Thu Trang

Địa chỉ :16 Tháng 4, Mỹ Hải, Phan Rang, Ninh Thuận

Điện thoại : 068 3827 674 ‎

Nhà nghỉ Xuân Hương

Địa chỉ :Số 8 – Lô N3, 16 Tháng 4, Mỹ Hải, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

Điện thoại : 068 6296 661 ‎

Nhà Nghỉ Hoàng Hôn

Địa chỉ :17 Võ Giới Sơn, Mỹ Hải, Phan Rang, Ninh Thuận

Điện thoại : 068 3827 777 ‎

Nhà Nghỉ Sáng Nhung

Địa chỉ : 16 Tháng 4, Mỹ Hải, Phan Rang, Ninh Thuận

Điện thoại : 068 2223 151 ‎

Nhà nghỉ Sơn Hương

Địa chỉ: 58/4 Trần Phú trước Siêu Thị Co.op mart)

Điện thoại: 068 3820255 – 068 3501630

Nhà nghỉ Mai Ly

Địa chỉ: Khánh Hải – Ninh Hải

Điện thoại: 068.873204

Nhà Nghỉ Bình Minh

Địa chỉ: Đường Yên Ninh – Khánh Hải – Ninh Hải

Điện thoại: 068.874226

Nhà nghỉ Phương Đông

Địa chỉ: Lô 3-4, Dãy N3, Đương 16/4 – TP.Phan Rang – Tháp Chàm

Điện thoại: 068.920044

Nhà nghỉ Tư Hiền

Địa chỉ: 44 Yên Ninh – Khánh Hải – Ninh Hải

Điện thoại: 068.873114

Nhà nghỉ Hương Biển

Địa chỉ: Yên Ninh – Khánh Hải – Ninh Hải

Điện thoại: 068.873044

Nhà nghỉ Hoà Hiệp

Địa chỉ: 44 Yên Ninh – Khánh Hải – Ninh Hải

Điện thoại: 068.873568 – 873114

Nhà nghỉ KaKa

Địa chỉ: Khánh Hải – Ninh Hải

Điện thoại: 068.873920

Nhà nghỉ Tịnh Nguyệt

Địa chỉ: 432 Ngô Gia Tự – TP.Phan Rang – Tháp Chàm

Điện thoại: 068. 920377

Nhà nghỉ FaRa

Địa chỉ: 281 Thống Nhất – TP.Phan Rang – Tháp Chàm

Điện thoại: 068.820641

Nhà nghỉ 119

Địa chỉ: 119 Ngô Gia Tự – TP.Phan Rang – Tháp Chàm

Điện thoại: 068.823244

Nhà nghỉ Hưng Thịnh

Địa chỉ: 54 đường 16/4 – TP.Phan Rang – Tháp Chàm

Điện thoại: 068.921179

Nhà nghỉ Xuân Hương
Địa chỉ :Số 8 – Lô N3, 16 Tháng 4, Mỹ Hải, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại : 068 6296 661 ‎

Nhà Nghỉ Hoàng Hôn
Địa chỉ :17 Võ Giới Sơn, Mỹ Hải, Phan Rang, Ninh Thuận
Điện thoại : 068 3827 777 ‎

Địa điểm Related